П`ятниця, 14.08.2020, 19:07
Приветствую Вас Гість | RSS


Меню сайта

Категории раздела

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Блоги учителей
Главная » 2015 » Грудень » 27 » КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ЗНО
18:45
КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ЗНО

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад

 «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ЗНО

 «Філолог-2015»

 

Пояснювальна записка

У конкурсі можуть брати участь як учні 10-11-х, так і 8-9-х класів. Конкурс проводиться з 10 грудня 2015 р. до 25 січня 2016 р., у цей термін необхідно надати заповнену анкету та виконані завдання. Завдання виконуються вдома.

Матеріали конкурсу для учнів додатково розміщені у вільному доступі на офіційному сайті університету http://luguniv.edu.ua/  вкладка «Оголошення» та  у соціальній групі «В контакті», адреса сторінки: https://vk.com/lnu_dp (сторінка факультету допрофесійної підготовки  ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»).

Відповіді надсилаються на електронну пошту filologtd@mail.ru  або kravchyk_oksana@mail.ru одним листом із темою „Конкурсˮ до 25.01.2016 року.

До листа прикріплюються два файли:

1) анкета учасника (ім’я файлу має бути в такому форматі:  An_Ivanov_S, де An – скорочено «анкета»; нижнє підкреслення; повне прізвище; нижнє підкреслення; перша літера імені);

2) файл з відповідями (ім’я файлу має бути в такому форматі:  Rob_Ivanov_S де Rob – скорочено «робота»; нижнє підкреслення; повне прізвище; нижнє підкреслення; перша літера імені).

Відповіді можуть бути або в текстовому редакторі Word, або у вигляді прикріплених фотографій власного рукописного тексту (фото мають бути чіткими, високої якості, аби можна було б прочитати рукописний текст без будь-яких зусиль).

За необхідністю матеріали (заявку та виконану роботу) можна надіслати до 01.01.2016 р. поштовим відправленням за адресою оргкомітету: Центр допрофесійної освіти ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, 92703.

Організаційний комітет має право не допустити надану роботу до участі в конкурсі за порушення термінів подання матеріалів і правил оформлення звіту.

Переможці та призери конкурсу визначаються за кількістю набраних балів, якщо звіт набирає:

-          від 86 до 100 балів, то присуджується I місце;

-          від 71 до 85 балів, то присуджується IІ місце;

-          від 55 до 70 балів, то присуджується III місце.

Нагородження перможців та їх учителів, керівників найбільш активних навчальних закладів планується провести у період з 01 лютого  по 10 лютого 2016 р.

 

 

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за всі завдання роботи – 100 балів:

кожне тестове завдання оцінюється 2 (двома) балами.

максимальна кількість балів за творчу роботу ‒ 80 балів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ (твору-роздуму) З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, 3а, 3б, 4 та 5).

1. Теза

Учасник вправно формулює тезу – 8 б.

Учасник не формулює тези вправно – 4 б.

Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі – 0 б.

2. Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи – 8 б.

Учасник наводить принаймні один доречний аргумент. Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого. Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези – 4 б.

Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними – 0 б.

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва – 8 б.

Немає мотивації наведення прикладу. Приклад не конкретизований через художній образ. У прикладі є фактичні помилки – 4 б.

Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним – 0 б.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя – 8 б.

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки – 4 б.

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним – 0 б.

4. Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу) – 8 б.

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки – 4 б.

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає – 0 б.

5. Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів – 8 б.

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами – 4 б.

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами – 0 б.

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (6а та 6б)

6а. Орфографія та пунктуація

0-1 – 16 балів

2-6 – 12 балів

7-11 – 8 балів

12–16 – 4 бали

17 і більше – 0 балів

6б. Лексика, граматика та стилістика

0-1 – 16 балів

2-4 – 12 балів

5-7 – 8 балів

8-10 – 4 бали

11 і більше – 0 балів

 

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

·      у написанні великої літери в складних власних назвах;

·      у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

·      у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);

·      у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;

·      у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (три й більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.

 

Завдання на конкурс з української мови

 

I. Прочитайте наведений текст.

1. За даними психологічних досліджень, в Україні останнім часом відбувається зміна цінностей (куди поділися такі цінності, як дружба народів, патріотизм, колективізм та ін.). 2. Пріоритетними стають інші – більш приватні, індивідуалістичні. 3. Більшість людей орієнтуються на ті цінності, які є важливими для облаштування власного життя. 4. Ті ж, які є важливими для суспільства та держави, їх цікавлять менше. 5. Найчастіше можна почути таке: „А що я від цього матиму?”

6. Сьогодні відбувається відчуження людини від суспільства, від інших людей, у деяких домінує бажання отримувати прибутки будь-якою ціною, за рахунок інших. 7. Але те, що маєш з собою не забереш, а в житті людині хочеться залишити свій слід. 8. Його залишають, як правило, ті, хто віддає себе й свою працю для інших (Г. Чайка).

 

Викладіть Ваш погляд на цю проблему. Напишіть твір-роздум на тему: „Які людські цінності є важливими для менеˮ.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Увага! Роботу, що не відповідає темі власного висловлювання, буде оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів. Кількість слів твору ‒ 200 ‒ 220.

 

II. Виконайте тести до запропонованого тексту

1.      За стильовими ознаками текст є:

а) художнім;

б) науковим;

в) публіцистичним;

г) розмовним.

2.      За типом мовлення текст є:

а) розповідь з елементами роздуму;

б) роздум з елементами розповіді;

в) роздум з елементами опису;

г) опис з елементами роздуму.

3.      Засобом міжфразового зв’язку між сьомим і восьмим реченнями є:

а) прислівник;

б) вставне слово;

в) займенник;

г) лексичний повтор.

4.      Вставна конструкція в першому реченні вказує на:

а) порядок думок;

б) джерело повідомлення;

в) імовірність повідомлюваного;

г) невпевненість у повідомлюваному.

5. У якому реченні спостерігаємо порушення милозвучності української мови:

а) першому;

б) шостому;

в) сьомому;

г) восьмому.

6. Синонімом до слова „пріоритетнимиˮ в другому реченні є всі, окрім:

а) значущими;

б) важливими;

в) винятковими;

г) головними.

7. Складнопідрядним з підрядним означальним є речення:

а) третє;

б) четверте;

в) сьоме;

г) восьме.

8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

а) першому;

б) четвертому;

в) п’ятому;

г) сьомому.

9. Однакова кількість букв і звуків у слові:

а) відбувається;

б) бажання;

в) цікавлять;

г) залишають.

10. У другому реченні слово „іншіˮ ‒ це:

а) іменник;

б) прикметник;

в) займенник;

г) числівник. 

Заява для участі у конкурсі

Просмотров: 366 | Добавил: school30 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Грудень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей